Zebranie wiejskie w sprawie logo Kady

Sołectwa Kady

Na podstawie § 7 w zw. z §§ 8.2 i 10 statutu sołectwa Kady (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dn. 16.03.2015 r. poz. 2209) zwołuję: ZEBRANIE WIEJSKIE w sprawie ustanowienia znaku graficznego Sołectwa KADY Pierwszy termin: środa, 29 maja 2024 r., godzina 19.00Drugi termin: środa, 29 maja 2024 r., godzina 19.15w świetlicy wiejskiej ul. Środkowa … Dowiedz się więcej