Świetlica

Informacje na temat bieżących działań świetlicy znajdują się na profilu Facebook: https://m.facebook.com/people/Świetlica-w-Kadach/100063297694502/

Powstanie świetlicy w Kadach związane jest z założonym w 1968 r. Kołem Gospodyń Wiejskich w Kadach, które to przez lata zbierało fundusze na budowę świetlicy. Budynek powstał w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych , a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 8 maja 1975 roku. Po latach pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej różne były jego losy.

Świetlica Kady

Ponowne otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej nastąpiło 30 maja 2008 r. Znalazło się tu miejsce dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej.

filia biblioteczna

Jest to miejsce gdzie lokalna społeczność : dzieci , młodzież i dorośli może miło spędzać czas podczas licznie organizowanych spotkań. Uczestniczyć wszyscy mogą w: zajęciach świetlicowych, zabawach, imprezach okolicznościowych, kółkach zainteresowań, oraz wielu innych. Dodatkowo mogą korzystać z placu zabaw i urządzeń fitness, które mieszczą się na terenie świetlicy.