Sołtys i Rada Sołecka

Marcin Markowski
sołtys
kady@grodzisk.pl

Rada Sołecka
Emilia Maria Rusinowicz
Piotr Sokołowski
Karolina Paulina Wiśniewska