Zebranie wiejskie w sprawie logo Kady

Na podstawie § 7 w zw. z §§ 8.2 i 10 statutu sołectwa Kady (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dn. 16.03.2015 r. poz. 2209) zwołuję:

ZEBRANIE WIEJSKIE w sprawie ustanowienia znaku graficznego Sołectwa KADY

Pierwszy termin: środa, 29 maja 2024 r., godzina 19.00
Drugi termin: środa, 29 maja 2024 r., godzina 19.15
w świetlicy wiejskiej ul. Środkowa 72

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór protokolanta
  4. Dyskusja nad propozycjami, głosowanie i przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego Sołectwa KADY.
  5. Sprawy różne
  6. Zamknięcie zebrania.

Proszę o przekazanie informacji o zebraniu najbliższym sąsiadom.

Marcin Markowski
Sołtys wsi Kady

Na podstawie § 7 w zw. z §§ 8.2 i 10 statutu sołectwa Kady (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dn. 16.03.2015 r. poz. 2209) zwołuję: ZEBRANIE WIEJSKIE w sprawie ustanowienia znaku graficznego Sołectwa KADY Pierwszy termin: środa, 29 maja 2024 r., godzina 19.00 Drugi termin: środa, 29 maja 2024 r., godzina 19.15 w świetlicy  wiejskiej ul. Środkowa 72 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Wybór protokolanta 4. Dyskusja nad propozycjami, głosowanie i przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego Sołectwa KADY. 5. Sprawy różne 6. Zamknięcie zebrania. Proszę o przekazanie informacji o zebraniu najbliższym sąsiadom. Marcin Markowski Soltys wsi Kady